D & M Broker 's Group

Financial servis & consulting Global capital and investment center

                       Konsolidácia a oddlženie

D&M Broker s  Corporation v rámci svojho produktového

portfólia ponúka klientom možnosť realizácie konsolidácie 

záväzkov, a to až po úplné oddlženie od úverov

a pôžičiek.

 

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

 

Po realizácii konsolidácie a oddlženia klient nie je nikomu nič dlžný a D&M Brokers zabezpečuje vyčistenie bankových a nebankových registrov a postupné zvýšenie bonity klientov, z ktorých sa po čase stávajú klienti, ktorí majú v bankách a súkromných finančných inštitúciách vysoký rating, čím sa im otvárajú možnosti, ktoré doteraz nemali.

Základným kritériom pre nás, je aby klient mal príjmy, t.j. aby bol aktívny v riešení svojich problémov. D&M Brokers môže usmerniť a pomôcť klientovi, ale v konečnom dôsledku je vždy on ten rozhodujúci prvok a partner, ktorý stojí zoči-voči  svojmu veriteľovi. V prípade, že klient je nezamestnaný, D&M Brokers mu poskytne niekoľko platforiem a možností, ako si buď nájsť prácu, alebo si vyberať priamo z niekoľkých pracovných programov D&M Brokers.

Aktivita  klienta je preto základom riešenia dlhov!

 

D&M Brokers na základe uskutočnených analýz trhu rozdeľuje konsolidácie do dvoch skupín:

 

1. Konsolidácie finančné - realizované prostredníctvom produktov komerčných bánk  /tzv. preúverovanie všetkých finančných záväzkov jedným úverom/

2. Konsolidácie  technické - realizované súkromnými agentúrami / tkzv. organizačné  zhrnutie splátok do jedného celku cestou súkromnej  agentúry spojené so zmenou techniky platenia./

 

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

Finančné konsolidácie

Konsolidácia je veľmi zaujímavým  variantom, ako si uľahčiť splácanie úverov a zároveň aj niečo ušetriť. I keď sa to môže zdať zvláštne a ťažko pochopiteľné, ak si vybavíte úver na konsolidáciu, ten je  schopný zjednotiť vaše predchádzajúce pôžičky, a vy tak budete splácať iba jednu pohľadávku za oveľa lepších podmienok, ako doposiaľ.

Ako už bolo povedané,  finančná konsolidácia vám v prvom rade uľahčí a sprehľadní samotný proces splácania, ale v praxi vám často ponúkne  aj výhodnejšie parametre, takže môžete ešte aj ušetriť - predovšetkým na poplatkoch za vedenie viacerých úverov oproti jednému, ktorý budete mať po jej uskutočnení.  

Je veľmi pozitívne a vo všeobecnosti platí, že aj keby ste konsolidáciu zvolili v zlý čas, nikdy by ste nemali  platiť viac, než keby ste splácali všetky existujúce úvery, ale maximálne by ste mali stratiť čas na nutnú administráciou, potrebnú pre prevedenie finančnej konsolidácie.

Problematické však je, že konsolidácia úverov na slovenskom trhu je  stále veľkou novinkou, takže v praxi nemáte veľmi na výber, u ktorej banky si ju zriadite.

Na druhej strane, niektoré iné banky realizujú konsolidačné úvery ako samostatné komerčné úvery, ktoré môžete použiť aj na konsolidáciu, aj keď  v názve sa neobjavuje názov konsolidačný úver.

Napriek tomu je konsolidácia nesmierne obľúbená a využívaná. V štatistikách sa uvádza, že za  10 mesiacov roku 2010 využilo konsolidáciu približne 35 tisíc klientov. Je to v vcelku logické, pretože v súčasnosti má skoro každý hypotéku na dom alebo byt, lízing na auto a často ešte spláca ďalšie spotrebiteľské úvery.

Konsolidácia toto všetko zhrnie a klirnt môže splácať iba jedinú mesačnú splátku,  ktorá niekedy ani nemusí byť nižšia, ale vo väčšine prípadov je predpoklad, že sa zníži, a to niekedy  až na 60%.

Konsolidácia je schopná zahrnúť predovšetkým spotrebiteľské úvery a pôžičky od splátkových spoločností. Na  trhu sa objavuje  už aj zahrnutie kontokorentných  úverov z kreditných a splátkových kariet, avšak toto je naozaj ešte  "v plienkach".

V praxi je tiež veľmi dôležité, aby ste svoje doterajšie záväzky, ktoré chcete do konsolidácie zahrnúť, pravidelne a doslova vzorne splácali , pretože iba v tom prípade vám vyjde komerčná banka v ústrety a poskytne konsolidačný úver.

 

 

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

 

Ak ste mali so splátkovým kalendárom problémy, máte smolu, pretože v tom prípade máte záznam v úverovom registri, čo si každá banka kontroluje pred schválením kazdej žiadosti o úver.

V prípade, že tejto základnej požiadavke zo strany banky vyhoviete, je už samotné vybavenie vcelku jednoduché - poskytnete niektoré doklady o vašej osobe a zmluvnú dokumentáciu o úveroch, ktorú chcete konsolidovať, a banka v podstate vyrieši zvyšok.

Záverom  je ešte dôležité spomenúť, že konsolidácia sa pochopiteľne líši podľa toho, akú sumu od nej budete mesačne vyžadovať, resp. čo má všetko pokryť.

Ak máte úvery, ktoré dohromady stúpajú na stotisícové sumy, môžete sa pripraviť na to, že po vás bude banka vyžadovať ručenie.

To je zvyčajne realizované spôsobom ručenia nehnuteľnosťou,  pričom v tomto prípade, keď získa banka istotu vašej bonity, tak vám nastaví ešte výhodnejšie parametre.

Rozhodne si treba uvedomiť, že finančné  konsolidácie nie sú  záležitosťou  otvorenou pre každého klienta a sú doslova nereálne pre klientov, ktorí dlhodobo nesplácajú a neriešia svoje záväzky, alebo majú záznamy v registroch neplatičov. 

Samozrejme  existuje argument, že aj takýto klienti môžu realizovať finančnú konsolidáciu zo súkromných zdrojov. To určite áno, ale v 95% ponúk na Slovenskom trhu sa nejedná o konsolidáciu,  ale o preplatenie, a poskytnutie ďalšieho úveru, čo v konečnom dôsledku zvýši celkovú zadlženosť klienta .

Konsolidácie Technické

 

Ako chápeme Technické konsolidácie?

Asi ste sa stým pojmom ešte nestretli. Je to asi preto lebo je to výraz, 

ktorý je po analýze slovenského trhu čisto výrazom skupiny D&M Brokers.

Prečo sme nazvali určitú činnosť  propagovanú niektorými agentúrami ako technickú konsolidáciu?

 

Je to preto lebo sa jedná čisto o manažérsku konsolidáciuveľakrát však povrchne realizovanú, pričom agentúra na základe analýzy a vašej plnej moci  kontaktuje namiesto Vás vašich veriteľov a navrhne nový splátkový kalendár , ktorý môže mať o 30-60% menšie splátky, ako ste mali doposiaľ platiť.

Nevyhnete sa, pochopiteľne, plateniu zvýšených úrokov,  čo sa prejaví na dlhšej dobe splácania.

Následne platíte agentúrou určenú umelo zníženú čiastku a agentúra  za vás realizuje rovnomerné platby jednotlivým veriteľom, čo samozrejme tiež nie je zadarmo.

Pokiaľ dôjde k priamym kontaktom agentúry s veriteľmi  a k uzavretiu dohody, je to v poriadku, ale ako uvádzame nižšie  môže to  vyzerať a často aj vyzerá inak.

V tomto prípade sa dlhy neriešia finančným preúverovaním,

aj keď je to následne  možné.

Zvyčajne sa tu jedná len o garancie veriteľom, že sa záväzky budú uhrádzať pravidelne a dôjde k ich celkovej likvidácií.

Tento proces ,ale trvá niekedy aj viac ako 2-5 rokovagentúra vás počas celého obdobia spoplatňuje a aj zastupuje.

 

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

Existujú aj agentúry, ktoré vám vypracujú iba plán konsolidácie, zabezpečia vám dohody s veriteľmi a viac sa o vás nestarajú, prípadne dôjde k prefinancovaniu zo súkromných zdrojov, čo vás napokon zadĺži, aj keď pri malých splátkach, na nekonečne dlhú dobu.

Samozrejme, že táto činnosť je tiež spoplatňovaná.

Môžeme tu teda hovoriť o klamstve, preplatení, zadlžení a zarábaní na problémoch druhého. Konsolidácia ale nie je businessom, na ktorom by mal zarobiť Broker, alebo Konsolidátor, ale v prvom rade klient.

V praxi sa totiž veritel o riešení svojích pohladávok nie je povinný s nikým dohadovať, jedine s dlžníkom.

A tu nastáva problém. Konsolidačná agentúra vás núti platiť menšie splátky, berie si z nich províziu a vy sa dostávate do kolotoča, kedy vám veriteľ účtuje trestné úroky a nokoniec má aj tak právo uplatnit  záložné právo , kedže neplatenie plných výšok splátok je porušovaním zmluvných podmienok.

Pri takomto postupe nemožno hovoriť o konsolidácií, ale jedine o diletantstveKaždý krok v štádiu konsolidácie má význam iba vtedy, keď prináša efekt bez vedľajších následkov pre klienta. Doslova svojvoľné poníženie splátok, bez záväzných dohôd podmienok s veriteľom, je hazard a prehĺbenie zadlženia, klamstvo a zväčšenie problému.

D&M Brokers v procese konsolidácie takto konsolidáciu nechápe a nerealizuje. Technicko-organizačná časť je zakotvená ako jeden z prvkov konsolidácie, a vychádza jedine zo záverov  jednaní s veriteľmi.

Jedine na základe ich vyjadrenia môže dôjsť ku konsolidácií  resp. poníženiu splátok.

Technická konsolidácia je preto u D&M Brokers iba počiatočným prvkom celého procesu.

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

 

Vzniká otázka:

Konsolidácia dlhov ÁNO, alebo NIE ?  

Odpoveď znie: „Určite ANO!“

Dajte si však pozor na takzvané

„Konsolidačné“ a „Oddlžovacie agentúry“ ! 

                                     Konsolidačné agentúry

Možno ste sa s nimi stretli, ak ste boli zadlžení a exekútori, upomienky či každodenné telefonáty od veriteľov vám strpčovali život. Uverili ste vidine jednoduchého riešenia – takzvanej konsolidácii dlhov, s pomocou súkromnej agentúry, a popálili ste sa, lebo ste sa dopracovali k opačnému výsledku. K doterajším finančným problémom vám pribudli aj ďalšie...

Výsledok: ... len ďalší záväzok?

V inzerátoch oddlžovacích agentúr sa často opakuje slovné spojenie konsolidácia dlhov“. A práve to je pre človeka zaťaženého úvermi najväčším lákadlom. V skutočnosti konsolidácia dlhov, ako sme už uviedli, znamená zlúčenie existujúcich pôžičiek a úverov do jediného úverového produktu, ktorý splácate síce dlhšie, ale s nižšou splátkou nejedná sa o žiadne automatické oddlženie.

V prípade oddlžovacích agentúr však konsolidácia znamená niekedy len prísľub, bez súhlasu veriteľa – nejde teda o reálne zníženie splátok!

Nadobudnete chvíľkový pocit, že platíte menej. V skutočnosti však problémy naberajú ešte väčšie rozmery. Tým, že neuhrádzate splátky v plnej výške, ako máte dohodnuté v zmluve, dostávate sankcie počítajú sa vám aj úroky z omeškania. Peniaze si od vás berie aj samotná oddlžovacia agentúra, čo niekedy predstavuje aj 10- 20% z každej splátky.

Ak sa dostanete do problémov so splácaním, jediným riešením je komunikácia s bankou, ktorá vám úver či pôžičku poskytla. Naša právna úprava neumožňuje odstúpiť dlh tretej osobe bez súhlasu veriteľa, preto sa uzatvorením zmluvy s takzvanou oddlžovacou agentúrou nezbavíte povinnosti plniť svoj dlh v plnej výške, práve naopak. Je preto oveľa jednoduchšie aj lacnejšie dohodnúť si s veriteľom úpravu splátkového kalendára samostatne.“    

 

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842


Ako fungujú niektoré oddlžovacie agentúry?

♦  Uzavriete s oddlžovacou agentúrou zmluvu (tá môže mať rôzne podoby, napríklad zmluva o finančnej asistencii)n zvyčajne s dvoj až päť ročnou platnosťou. Ešte predtým spíšete všetky existujúce záväzky spolu s výškou mesačných splátok a vyčíslite celkovú sumu, ktorú mesačne splácate všetkým veriteľom.


Oddlžovacia agentúra splátky jednotlivých záväzkov zníži napríklad na polovicu, alebo dokonca tretinu, k tomu si pripočíta svoju 10% - až  20% províziu z každej splátky.


Dohodnutú sumu, každý mesiac odvádzate na účet agentúry, ktorá z nej spláca znížené splátky veriteľom a zároveň si ponecháva dohodnutú províziu.

Vyzerá to dobre, nie? Ale aká je skutočnosť?


Tu je výsledok: Veriteľ bez predchádzajúcej dohody s vami znížené splátky neakceptuje, preto vám narastajú sankcie za omeškanie a zároveň výdavky v prospech oddlžovacej agentúry. Vystavujete sa riziku ďalších právnych krokov, napríklad exekúcii. A vaša finančná situácia sa namiesto zlepšenia zhoršuje a dlhy rastú, čo však zistíte až neskôr.

Úskalia takejto zmluvy :
My v D&M Broker s charakterizujeme určité typy zmlúv našej konkurencie nasledovne:  Sľuby, sľuby, sľuby, zavádzanie, tvrdý business na problémoch dlžníkov, špekulácia -  minimálne v rozpore s dobrými mravmi - a niekedy, žiaľbohu, aj podvod, alebo pranie špinavých peňazí.

Pri podpise zmluvy sa oddlžovacia agentúra k ničomu nezaväzuje. Ako predmet zmluvy totiž väčšinou stanoví len analýzu záväzkovvýpočet mesačnej „konsolidovanej“ splátky, ktorý sa nezakladá na žiadnej predchádzajúcej dohode s veriteľom. O tú totiž  môže požiadať len samotný dlžník.

V zmluve môžu uviesť, že dlžníka budú „zastupovať pri komunikácii s jeho veriteľmi v súvislosti s vyrovnaním jeho záväzkov“. Na tieto účely si od vás dokonca môžu vyžiadať splnomocnenie. To však neznamená, že dlh preberajú na seba.

Z každej splátky si účtujú províziu, alebo takzvaný servisný poplatok. Jeho výška môže byť rôzna, zvyčajne 15 a viac percent z výšky splátky. Mesačne vám tak pribudnú ďalšie náklady. Ak ich neplatíte, hrozia vám sankcie a to aj zo strany agentúry.

Samotnou zmluvou sa zaviažete, že budete dohodnutú splátku platiť oddlžovacej agentúre počas celého dohodnutého obdobia. Môže to byť napríklad 36 mesiacov. Keďže niekedy sa pri vyšších sumách týmto spôsobom vaše záväzky voči veriteľom reálne vyrovnať nedajú, v skutočnosti na seba preberáte ďalší nezmyselný finančný záväzok.

A toto ste predsa nechceli. Tu sa totiž  pomoc mení na  tvrdý business, na ktorý ste naleteli a tvrdo sa k nemu zaviazali.

 

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842 

 

Ako z bludného kruhu von?

Existuje veľa alternatív.  Niektoré v krátkosti uvádzame:


pokúste sa dohodnúť s veriteľmi na nových splátkových kalendároch. Riešte konsolidáciu v predstihu, nečakajte do doby, kedy už veriteľom neplatíte a ste na dne. Ideálne je riešiť konsolidáciu v dobe, keď si záväzky ešte riadne plníte. Venujte veľkú pozornosť svojím záväzkom. Ničnerobenie, neplatenie - to je tá najhoršia alternatíva, ktorú  si môžete zvoliť.


► nájdite si novú, alebo ďalšiu prácu, skúste si zabezpečiť nové príjmy , ktoré vám zabezpečia vyšší príjem do domácnosti. Vytvorte si tzv.
Finančný Plán B


► spojte sa s právnikom, finančným poradcom, maklérom, alebo nezávislým brokerom, ktorí vám pomôžu komunikovať s veriteľmi a hľadať vzájomne akceptovateľné riešenie  v širokom spektre možností.


predajte časť svojho majetku (auto, záhradu) a vyrovnajte všetky dlhy, alebo aspoň ich časť, čím ušetríte na úrokoch a znížite si mesačnú splátku.


► požiadajte o osobný bankrot prostredníctvom súdu


Rada právnika

Konanie takzvaných oddlžovacích agentúr je síce v súlade so zákonom, ale veľmi ďaleko za hranicou slušného správania k spotrebiteľovi.

Podpis takejto zmluvy rozhodne neodporúčam bez právneho posúdenia jej znenia, pretože jej výsledkom je  častokrát len zhoršenie finančnej situácie dlžníka. Ak ste už zmluvu s oddlžovacou agentúrou podpísali, je veľmi pravdepodobné, že nebude poskytovať možnosť výpovede a bude problematické od nej odstúpiť.
„Vzhľadom na to, že takouto zmluvou ste v podstate uvedený do omylu v otázke odpustenia časti dlhov, je možné spochybniť samotnú platnosť zmluvy pre nedostatok vôle, ako aj pre rozpor s dobrými mravmi,“ dopĺňa právnik  D&M Brokers Corporation.

Konsolidácia a oddlženie s D&M Brokers Corporation

V čom je riešenie D&M Brokers jedinečné a prečo ponúkame túto službu?

Na začiatok  uvádzame  13  zásad,  ktoré si uvedomte skôr, ako vstúpite do procesu konsolidácie a oddlženia:

1, Veriteľ nechce nič, čo nie je jeho. Nechce  to, na čo podľa zmlúv nemá nárok. On nežiada nič, čo je vaše … On žiada vrátiť iba svoje, vrátane nákladov, ktoré má, ktoré mu vznikajú z dôvodu vašej platobnej neschopnosti.

2, Veriteľ bol na začiatku vášho vzájomného vzťahu ten, kto vám s dôverou poskytol svoje zdroje. Nie je správne, aby ste ho vy teraz stavali do situácie, že o tieto zdroje príde, a aby on znášal riziko vašej slabej platobnej disciplíny, aby bol on nositeľom objektívnych, alebo subjektívnych skutočností vo vašom živote, alebo bol nakoniec on za svoju ústretovosť na začiatku vášho vzťahu  poškodený /a to aj za predpokladu, že to budeme vnímať ako obchod a veriteľ má svoje riziká čiastočne poistené v záložnom práve, poistení, ako aj v samotnej úrokovej sadzbe. Určite viete, že dobrý obchod robí dobrých priateľov, a naopak zlý obchod vytvára škálu nepriateľov/.

3, Dlhy sa hromadia dlhodobo aočakávať, že niekto za vás vyrieši tento problém za 24 hodín, je utopia a nereálne šialenstvo. Vo svete peňazí a kapitálu existuje síce niekoľko nástrojov a systémov, ktoré by vám to umožnili, ale si uvedomte - čím lákavejšia je ponuka, tým je aj vyššie možné riziko, že sa problém prehupne ešte do väčšieho problému - čo určite nechcete.

4, Musíte si uvedomiť, že pri tomto procese je nutné predložiť všetky relevantné dokumenty a hovoriť pravdu a nič iné než pravdu. Inak konsolidácia nemá zmysel a je to zbytočná strata času a financií.

5, Pri konsolidácií sa dlhov nezbavujete, len ich revitalizujete. To znamená, že ich aktivujete  a reorganizujete na prijateľnú úroveň, ktorá je v danom období pre vás výhodná a reálna, a pritom uspokojí vašich veriteľov. Nikto nikdy za Vás nič nezaplatí, ale môžete získať lepšie podmienky a záväzky vás nebudú ničiť a vyhnete sa exekúcií, alebo obrovským stratám.

6, Celkové oddlženie nie je konsolidácia. Oddlženie je proces, ktorého cieľom je absolútne oddlženie dlžníka na nulu a konsolidácia je iba jednou z niekoľkých etáp tohto procesu. Oddlženie znamená,  že nie ste po ukončení procesu nikomu nič dlžný, preto sa nejedná  o proces krátkodobý, ani jednoduchý. Keďže  každý má iné zloženie svojich záväzkov, príjmov, ako aj problémov, neexistuje univerzálny prístup, alebo šablóna  pri riešení oddlženia. Jedine  prístup na báze Privat Equity a Due Diligence /súkromného kapitálu a povinnej a úplnej osobnej starostlivosti/ čo je výhradne individuálny prístup ku každému klientovi.

7, Vyhýbanie sa plneniu svojich povinností a neplnenie záväzkov, neriešenie problémov  môže mať pre vás a vaše deti ďalekosiahle následky - od zadlženia svojich detí, občiansko právnych dopadov, až po trestno právne  následky a problémy v rodine a súkromí.

8, Konsolidácia  musí akceptovať práva veriteľov v duchu platných zákonov a zákonných noriem. Nemôžete  sa dopustiť  chyby, kde by ste uprednostnili jedného veriteľa pred druhým. V našom štáte platia právne predpisy,  ktoré jasne definujú spôsoby uhrádzania záväzkov a práva veriteľov. Môžete totiž naraziť na trestnoprávny problém  obchádzania a poškodzovania veriteľa.

9, Konsolidácia je možnosť, nie nárok, oddlženie za pomoci tretej osoby je taktiež možnosť a nie nárok, preto si dobre uvedomte, že budete musieť za túto službu zaplatiť. Výsledok pritom ani pri najvyššom vynaložení síl nemusí byť až tak zaujímavý. Preto sa dobre informujte u agentúry, ktorá vám ponúkne takúto službu, akým spôsobom chce veci riešiť, a aký je predpokladaný výsledok, aké sú negatíva a prekážky, ktoré môžu daný výsledok ovplyvniť. Nikto nikdy nebude hradiť vaše dlhy za Vás! Neverte preto sľubom v znení: „ Uhradíme vaše dlhy za Vás… riešime exekúcie ...“ a pod. Sú to nezmysly a zavádzanie - väčšinou nevzdelaných ľudí, ktorí takéto inzeráty podávajú.!

10, Riešte veci v predstihu. Tak, ako o svoje zdravie, musíte sa starať aj o svoju peňaženku. Nenechávajte veci ležať bez nič nerobenia. Niekedy je to otázka hodín a veci by sa dali riešiť iným spôsobom. Buďte aktívni pri riešení svojich problémov a jasne si definujte vašu súčasnú a možnú budúcu finančnú situáciu. Urobte si jasno v tom, čo idete  riešiť. Čo je váš ciel. Idete konsolidovať? Tak si preberte podrobnosti - akú máte ponuku, koľko stojí a aký bude výsledok. Idete oddlžovať? Preverte si možnosti u poskytovateľa - čo vás to bude stáť a koľko to bude trvať.  Jasne si definujte svoje ciele.

11, Nezamieňajte si pojmy konsolidácia a oddlženie. Chápte tieto pojmy a ich význam. Oddlžením nie je to, že vám niekto poskytne svoje peniaze. Oddlženie je jedine postup, kde váš ciel končí  zaplatením všetkých dlhov a je to dlhodobý a presne cielený proces niekoľkých druhov opatrení, systémov a spôsobov, ktorý predpokladá vašu aktivitu a pozitívne myslenie.

12, Trochu vzdelania, záujmu, času a konsolidáciu zvládnete aj sami. Oddlženie je - a to vždy -  otázka získania ďalších príjmov, alebo zabezpečenie stability finančných príjmov tak, aby sa záväzky likvidovali. Pokiaľ máte takéto možnosti, zvládnete tento proces aj sami.

13, V prípade, ak chcete využiť služby makléra, agentúry, alebo inej inštitúcie, poradcu alebo brokera, pozorne sa sústreďte na všetky aspekty zmluvy, dobu viazanosti, poplatky, a výsledok.

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0900 411 044

 

 

Na záver: 

  1. Vyhýbajte sa nadpriemernému zadlžovaniu. Prevencia je lepšia, ako následné riešenie problémov.
  2. Plánujte svoje investície v predstihu aj niekoľko rokov.
  3. Myslite na neplánované investície a náklady, ktoré vám môže  priniesť  život.
  4. Konsolidácia a oddlžovanie sú veci, ktoré do vášho života priniesli dlhy a váš vlastný, nevýrazný a benevolentný postoj k peniazom. A za to si môžete v prvom rade jedine vy sami.

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842Naša rada:

1, Majte svojho jedného, alebo niekoľkých finančných poradcov, ktorí Vám budú už v predstihu plánovať vaše financie tak, aby ste sa do takýchto situácií nedostali, resp., aby bolo maximálne eliminované riziko týchto problémov. Uvedomte si, že je vždy veselšie a príjemnejšie  zarábať  nejakú dobu na investície ako zarábať dlhé obdobie na splácanie dlhov. Prevencia je vždy lacnejšia ako riešenie problémov.

2, Pri vytváraní dlhu sa vždy snažte popri dlhu vytvoriť sekundárne príjmy do vášho rodinného rozpočtu. Nenechávajte  všetko na tom, že budete  stíhať aj o niekoľko mesiacov, alebo rokov splácať dlh tak, ako teraz, teda len z vašich súčasných príjmov. Stačí, ak prídete o prácu, alebo vznikne iný rodinný problém a nastane kolotoč obrovských nekonečných problémov. Snažte sa vytvárať aj  iné príjmy, ktoré vám odľahčia váš rodinný rozpočet. Eliminujte tým veľa problémov.

Vo svete financií platí: Čím viac dokážem investovať, tým viac práce musím vykonať. Pri každom dlhu musím mať jasné, z akých zdrojov to budem hradiť. Niektorí americký ekonómovia hovoria: Keď mám napr. 5 úverov, mal by som mať aj 5 zdrojov príjmov.  

Nezadlžujte sa preto bezhlavo, neprejedzte svoje požičané peniaze.

Inak vytvárate prvý krok k tomu, aby ste sa ocitli v situácií, keď budete musieť konsolidovať, alebo budete potrebovať pomoc tretej strany k tomu, aby ste sa oddlžili, čo vám zbytočne zoberie niekoľko mesiacov času a vytvorí vám aj mnoho starostí a problémov, ktoré  k životu nepotrebujete.

Diverzifikujte preto svoje investície. Eliminujete tým riziko, že sa z vás stane v budúcnosti  neplatič.

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

 

Konsolidácia s D&M Brokers Corporation

V čom je jedinečná a prečo vám ponúkame túto službu.

Vyplaťte všetky svoje dlhy s výnosom 5% !

Oddlžte sa a zarobte!

Pozrite si náš Investičný ozdravovací program ZERO.

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

 

0944 330 842

 

D&M Brokers Corporation Vám ponúka svoju službu v programe

„ ZERO“ ,

ktorý v sebe zahŕňa konsolidáciu technickú a finančnú, spojenú s 

úplným oddlžením

a vytvorením ďalších celoživotných príjmov, ktoré vám zabezpečia nielen úplné oddlženie do 1 - 5 rokov ,

ale vám zabezpečia, že sa v budúcnosti nebudete musieť bezhlavo zadlžiť a keď aj si budete chcieť požičaťn

nikdy z vás nebude neplatič.

A to všetko zo ziskom 5% z hodnoty vašich dlhov!!!!

To všetko s 35% refundáciou vašich celkových nákladov!!!!!

Program ZERO je určený všetkým fyzickým a právnickým osobám,  ktorých výška záväzkov nepresiahla

30 miliónov eur

Jedinečnosť tohto programu spočíva v tom, že my chápeme konsolidáciu len ako jeden z procesov celkového oddlženia a neklameme Vás tvrdeniami, že samotná konsolidácia vyrieši 100% vašich problémov.

Výsledným efektom programu je stav keď nie ste nikomu nič dlžný, a to v časovom horizonte jedného až piatich rokov, máte k dispozícií určitú zálohu finančných prostriedkov pre vaše budúce investície, ktoré získate vo forme 5% hotovostného finančného bonusu, ktorá je vypočítaný z hodnoty vašich záväzkov a čiastočnej refundácie nákladov, spojených s celým procesom oddlženia, vo výške 35% + ďalšie možnosti a bonusy.

Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

 

Výsledným efektom, ale aj širokými možnosťami uplatnenia je preto program ZERO výnimočný.

D&M Brokers Corporation uplatňuje tento program v rámci celého sveta bez obmedzenia. Preto program ZERO nemá na našom trhu žiadnu konkurenciu a jedná sa o celosvetovú finančnú platformu, určenú pre riešenie finančnej nestability, alebo finančného úpadku.

Žiadajte program ZERO!

 Bližšie informácie v klientskom centre na tel.čísle

0944 330 842

Partners registration

Google Translator

Basic registration

Videa D&M Broker's

2807 views

Zaráajte s D&M Brokers hneď teraz !

Aktualne kurzy

 

 

D&M Brokers Typ:

       Investment  project

      Coral Beach resort

              Brazília .

Zhodnotenie investície 15-20% p.a ....

Možnosť výhodne vlastniť nehnutelnosť v Brazílii...

Možnosť sa podielať na svetovom projekte oceneného Americas Property Awards 2009

Možnosť dlhodobo vlastniť, alebo  prenajímať nehnutelnosti americkým a európskym klientom...

100 % Garancia investície,plná asistencia pri správe investícií...

             

 

 

 

 

free counters

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com] 

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

  

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

  

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most posledného výmenného kurzu z www.kitco.com]

 

[Most Posledná Citáty z www.kitco.com]

 

 

 

 

Financial center

 

 

Recent Forum Posts

Work-from-Home Projects

Freelance JobsPowered by